Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Khu công nghiệp Cầu Cựu - Hải Phòng
Thỏa thuận
Khu công nghiệp Cầu Nghìn - Thái Bình
Quỳnh Phụ - Thái Bình 2,142,200 m2
65 USD/m2
Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng - Hà Nam
Hà Nam 1,490,000 m2
Thỏa thuận
Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam
Quảng Nam 4,180,000 m2
60 USD/m2
Khu công nghiệp Đà Nẵng - Đà Nẵng
Đà Nẵng 501,000 m2
80 USD/m2
Khu công nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng
Đà Nẵng 506,300 m2
60 USD/m2
Khu công nghiệp Hòa Khánh - Đà Nẵng
Đà Nẵng 3,957,200 m2
100 USD/m2
Khu Công Nghiệp Du Long - Ninh Thuận
Ninh Thuận 4,070,000 m2
65 USD/m2
Khu Công Nghiệp Bảo Minh - Nam Định
Nam Định 2,150,000 m2
60 USD/m2
Khu Công Nghiệp Trảng Bàng - Tây Ninh
Tây Ninh 1,910,000 m2
70 USD/m2
Khu Công Nghiệp Hòa Bình - Long An
Long An 1,176,700 m2
60 USD/m2
Khu Công Nghiệp Lương Sơn - Hòa Bình
Hòa Bình 2,300,000 m2
60 USD/m2
Khu Công Nghiệp Yên Quang - Hòa Bình
Hòa Bình 2,300,000 m2
60 USD/m2
Khu Công Nghiệp Long Mỹ - Bình Định
Bình Định 1,176,700 m2
15 USD/m2
Khu Công Nghiệp Hòa Hội - Bình Định
Bình Định 2,650,000 m2
15 USD/m2
Khu Công Nghiệp Nhơn Hội B - Bình Định
Bình Định 4,518,600 m2
20 USD/m2
Khu Công Nghiệp Nhơn Hội A - Bình Định
Bình Định 6,300,000 m2
20 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789