Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
17/12/2021
45 USD/m2
2,580,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
45 USD/m2
10/11/2022
Thỏa thuận
3,930,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
26/07/2022
155 USD/m2
1,250,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
155 USD/m2
18/10/2022
120 USD/m2
1,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
18/10/2022
85 USD/m2
4,010,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85 USD/m2
19/10/2022
100 USD/m2
14,630,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100 USD/m2
07/07/2022
105 USD/m2
1,490,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
105 USD/m2
24/08/2022
80 USD/m2
460,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80 USD/m2
16/03/2022
Thỏa thuận
1,764,500 m2
Liên hệ : 091.3040.789
Thỏa thuận
06/01/2022
Thỏa thuận
1,060,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
Thỏa thuận
08/12/2021
65 USD/m2
2,142,200 m2
Liên hệ : 091.3040.789
65 USD/m2
16/01/2023
Thỏa thuận
8,090,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
13/01/2023
120 USD/m2
2,700,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
09/01/2023
Thỏa thuận
1,349,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
09/01/2023
80 USD/m2
7,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80 USD/m2
09/01/2023
Thỏa thuận
1,771,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
09/01/2023
Thỏa thuận
3,800,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
09/01/2023
Thỏa thuận
10,800,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789