Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
22/03/2023
70 USD/m2
701,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70 USD/m2
27/12/2021
85 USD/m2
20,446,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85 USD/m2
06/12/2021
100 USD/m2
1,584,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100 USD/m2
09/05/2022
85 USD/m2
2,150,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85 USD/m2
06/10/2022
Thỏa thuận
1,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
21/07/2022
Thỏa thuận
1,280,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/12/2021
80 USD/m2
3,130,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80 USD/m2
30/12/2021
110 USD/m2
13,291,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110 USD/m2
12/04/2022
99 USD/m2
17,060,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
99 USD/m2
29/07/2022
75 USD/m2
1,200,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
75 USD/m2
17/12/2021
45 USD/m2
2,580,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
45 USD/m2
10/11/2022
80 USD/m2
3,930,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80 USD/m2
26/07/2022
155 USD/m2
1,250,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
155 USD/m2
19/10/2022
100 USD/m2
14,630,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100 USD/m2
07/07/2022
105 USD/m2
1,490,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
105 USD/m2
24/08/2022
80 USD/m2
460,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789