Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
04/09/2023
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
0.00 USD/m2
15/03/2022
85 USD/m2
610,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
85.00 USD/m2
17/02/2022
85 USD/m2
351,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85.00 USD/m2
15/03/2022
85 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
85.00 USD/m2
22/03/2023
97 USD/m2
80,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
97.00 USD/m2
24/08/2022
80 USD/m2
460,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
08/06/2023
3.8 USD/m2
11,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.80 USD/m2
22/08/2022
97 USD/m2
2,145,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
97.00 USD/m2
23/04/2024
60 USD/m2
40,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
60.00 USD/m2
04/09/2023
2.5 USD/m2
3,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.50 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789