Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
04/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
05/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
12/05/2023
179 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
179 USD/m2
20/07/2023
270 USD/m2
7,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
270 USD/m2
07/07/2023
1.52 USD/m2
365 m2
Liên hệ : 0913.040.789
1.52 USD/m2
30/06/2023
2.76 USD/m2
9,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.76 USD/m2
23/06/2023
Thỏa thuận
62,329 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
21/06/2023
651 USD/m2
9,793 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
651 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789