Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
05/10/2022
Thỏa thuận
15,634 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/09/2022
75 USD/m2
16,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
75 USD/m2
12/09/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
12/09/2022
32.2 USD/m2
60,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
32.2 USD/m2
30/08/2022
110.5 USD/m2
4,269 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110.5 USD/m2
26/08/2022
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
15/07/2022
Thỏa thuận
3,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
14/07/2022
Thỏa thuận
42,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
10/07/2022
Thỏa thuận
7,000 m2
Liên hệ : +84913.040.789
Thỏa thuận
10/07/2022
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : +84913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789