Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
20/12/2022
263 USD/m2
7,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
263 USD/m2
13/12/2022
389.7 USD/m2
10,458 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
389.7 USD/m2
13/12/2022
Thỏa thuận
27,295 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
13/12/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/12/2022
Thỏa thuận
950 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/12/2022
Thỏa thuận
39,140 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/12/2022
250 USD/m2
34,342 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
250 USD/m2
06/12/2022
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/10/2022
Thỏa thuận
9,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/10/2022
Thỏa thuận
5,525 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/10/2022
Thỏa thuận
1,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
21/10/2022
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
12/10/2022
47.19 USD/m2
40,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
47.19 USD/m2
12/10/2022
33.5 USD/m2
95,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
33.5 USD/m2
05/10/2022
Thỏa thuận
15,634 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/09/2022
75 USD/m2
16,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
75 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789