Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
04/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
05/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
21/04/2023
10 USD/m2
180,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
10.00 USD/m2
11/08/2022
80 USD/m2
430,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
18/10/2022
3.3 USD/m2
4,928 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.30 USD/m2
12/10/2023
1.65 USD/m2
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.65 USD/m2
07/09/2023
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
28/06/2023
Thỏa thuận
55,520 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
27/03/2023
Thỏa thuận
16,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
09/01/2023
60 USD/m2
720,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
09/01/2023
Thỏa thuận
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
09/01/2023
Thỏa thuận
758,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
17/09/2022
60 USD/m2
4,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
09/09/2022
65 USD/m2
4,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
09/09/2022
60 USD/m2
1,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789