Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/09/2022
125 USD/m2
439,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
125 USD/m2
03/10/2022
90 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
90 USD/m2
06/12/2022
Thỏa thuận
705,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/10/2022
Thỏa thuận
100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/09/2022
Thỏa thuận
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/08/2022
Thỏa thuận
350,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/08/2022
Thỏa thuận
2,700,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/08/2022
58 USD/m2
430,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
58 USD/m2
01/08/2022
Thỏa thuận
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/05/2022
Thỏa thuận
480,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/05/2022
Thỏa thuận
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/05/2022
Thỏa thuận
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
24/05/2022
Thỏa thuận
320,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
24/05/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
16/05/2022
Thỏa thuận
100,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
05/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
05/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789