Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
20/03/2023
70 USD/m2
700,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70 USD/m2
20/03/2023
75 USD/m2
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
75 USD/m2
27/02/2023
20 USD/m2
7,370 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
20 USD/m2
28/02/2022
65 USD/m2
665,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
65 USD/m2
11/08/2022
80 USD/m2
430,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80 USD/m2
16/05/2022
95 USD/m2
100,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
95 USD/m2
22/12/2022
60 USD/m2
121,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60 USD/m2
06/09/2022
125 USD/m2
439,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
125 USD/m2
03/10/2022
90 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
90 USD/m2
01/08/2022
Thỏa thuận
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
05/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
06/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
05/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
17/02/2022
65 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65 USD/m2
28/02/2023
Thỏa thuận
6,909 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/02/2023
Thỏa thuận
100,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/01/2023
Thỏa thuận
186,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
31/01/2023
Thỏa thuận
475,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789