Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
28/06/2023
52.5 USD/m2
681,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
52.50 USD/m2
04/04/2023
Thỏa thuận
2,076,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
04/04/2023
Thỏa thuận
450,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
04/04/2023
Thỏa thuận
157,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
30/08/2022
60 USD/m2
3,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
29/08/2022
Thỏa thuận
2,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789