Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com

Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có các điều kiện như thế nào theo quy định mới nhất?

Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất

Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có các điều kiện như thế nào theo quy định mới nhất?

Điều kiện doanh nghiệp được cấp GCNQSĐ trong KCN là gì ? Hồ sơ bao gồm những văn bản nào ?

Khi nào thì doanh nghiệp có đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp? Hồ sơ xin cấp cần chuẩn bị những văn bản nào ?

Thủ tục gia hạn nộp thuế đất, tiền thuê đất mới nhất

Ngày 6/2/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 115/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư là gì ? Ký quỹ bằng hình thức nào ?

Khi thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có cần ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư hay không ? Hình thức ký như thế nào ?

Khi nào thì một tổ chức đủ điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất TMDV do Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Một tổ chức được coi là đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất TMDV do Nhà nước giao đất và cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá là như thế nào ?

Thủ tục xin cấp phép xây dựng cảng xăng dầu

Điều kiện để nhà đầu tư có thể được cấp phép xây dựng cảng xăng dầu? Các thủ tục liên quan và hồ sơ cần nộp để đầu tư xây dựng cảng xăng dầu là gì?

Đấu giá, đấu thầu trên đất được nhà nước giao và cho thuê

Đối với dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay không?

Thủ tục thuê đất, thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp

Doanh nghiệp muốn thuê đất trong khu công nghiệp phải thực hiện những thủ tục gì?

  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789