Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
19/12/2022
417 USD/m2
1,390 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
417 USD/m2
19/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
05/09/2023
97.06 USD/m2
19,307 m2
Liên hệ : 0913.040.789
97.06 USD/m2
19/05/2023
Thỏa thuận
190,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
22/04/2023
123 USD/m2
22,731 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
123 USD/m2
26/04/2023
43 USD/m2
666,900 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
43 USD/m2
08/04/2024
45 USD/m2
665,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
45 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789