Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
25/02/2022
Thỏa thuận
960,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
Thỏa thuận
03/10/2022
Thỏa thuận
810,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
29/07/2022
Thỏa thuận
680,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
07/07/2022
158.9 USD/m2
810,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
158.9 USD/m2
05/07/2022
Thỏa thuận
337,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
08/12/2021
2.34 USD/m2
2,420,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.34 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789