Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
05/10/2022
Thỏa thuận
3,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
26/08/2022
185.2 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
185.2 USD/m2
25/10/2022
Thỏa thuận
13,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/01/2023
134 USD/m2
28,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
134 USD/m2
11/01/2023
Thỏa thuận
58,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/01/2023
Thỏa thuận
14,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/12/2022
125 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
125 USD/m2
28/12/2022
330 USD/m2
90,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
330 USD/m2
28/12/2022
Thỏa thuận
10,122 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/12/2022
330 USD/m2
13,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
330 USD/m2
28/12/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
20/12/2022
Thỏa thuận
19,925 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
20/12/2022
Thỏa thuận
12,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
13/12/2022
329 USD/m2
3,330 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
329 USD/m2
02/11/2022
Thỏa thuận
19,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/11/2022
Thỏa thuận
2,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/11/2022
Thỏa thuận
4,561 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789