Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
05/10/2022
Thỏa thuận
3,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
29/09/2022
110 USD/m2
4,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110 USD/m2
29/09/2022
Thỏa thuận
1,914 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
29/09/2022
83.7 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
83.7 USD/m2
28/09/2022
112 USD/m2
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
112 USD/m2
27/09/2022
Thỏa thuận
138,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
16/09/2022
Thỏa thuận
8,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
12/09/2022
82.5 USD/m2
143,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
82.5 USD/m2
12/09/2022
77.4 USD/m2
74,834 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
77.4 USD/m2
30/08/2022
Thỏa thuận
600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
26/08/2022
185.2 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
185.2 USD/m2
25/08/2022
Thỏa thuận
4,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789