Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/09/2023
138 USD/m2
75,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
138 USD/m2
06/09/2023
229 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
229 USD/m2
30/03/2023
274 USD/m2
21,965 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
274 USD/m2
21/10/2022
175 USD/m2
1,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
175 USD/m2
08/05/2023
236 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
236 USD/m2
26/08/2022
185.2 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
185.2 USD/m2
29/09/2022
217 USD/m2
1,914 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
217 USD/m2
25/10/2022
Thỏa thuận
13,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
21/09/2023
Thỏa thuận
100,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
23/06/2023
Thỏa thuận
62,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
17/05/2023
500 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
500 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789