Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
26/08/2022
185.2 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
185.20 USD/m2
27/09/2022
Thỏa thuận
96,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
14/10/2022
3.13 USD/m2
1,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.13 USD/m2
18/10/2022
120 USD/m2
1,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120.00 USD/m2
18/10/2022
85 USD/m2
4,010,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85.00 USD/m2
19/10/2022
100 USD/m2
14,630,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100.00 USD/m2
04/10/2022
Thỏa thuận
84,528 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
04/10/2022
Thỏa thuận
20,480 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
06/01/2022
Thỏa thuận
1,060,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
0.00 USD/m2
14/11/2022
Thỏa thuận
21,940 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789