Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/09/2023
138 USD/m2
75,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
138.00 USD/m2
05/09/2023
2.2 USD/m2
1,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.20 USD/m2
05/09/2023
2.9 USD/m2
1,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.90 USD/m2
02/03/2023
2.5 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.50 USD/m2
19/12/2022
417 USD/m2
1,390 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
417.00 USD/m2
30/12/2021
110 USD/m2
13,291,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789