Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
12/05/2023
179 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
179.00 USD/m2
22/04/2023
123 USD/m2
22,731 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
123.00 USD/m2
05/05/2023
5 USD/m2
4,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5.00 USD/m2
08/05/2023
4.2 USD/m2
3,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.20 USD/m2
08/05/2023
1.5 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.50 USD/m2
08/05/2023
236 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
236.00 USD/m2
26/08/2022
185.2 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
185.20 USD/m2
13/04/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
13/12/2022
3 USD/m2
2,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.00 USD/m2
08/12/2023
Thỏa thuận
23,723 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
17/10/2023
2.06 USD/m2
2,700 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.06 USD/m2
13/10/2023
3.7 USD/m2
11,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.70 USD/m2
10/10/2023
Thỏa thuận
1,500 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789