Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
05/10/2022
1.7 USD/m2
3,320 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.7 USD/m2
30/09/2022
Thỏa thuận
8,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
16/09/2022
2.1 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
12/09/2022
1.8 USD/m2
3,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.8 USD/m2
12/09/2022
2.3 USD/m2
1,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.3 USD/m2
12/09/2022
Thỏa thuận
80,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/08/2022
Thỏa thuận
400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/08/2022
1.88 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.88 USD/m2
26/08/2022
2.5 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
26/08/2022
3.47 USD/m2
240 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.47 USD/m2
26/08/2022
2.38 USD/m2
700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.38 USD/m2
25/08/2022
Thỏa thuận
500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/08/2022
2.08 USD/m2
1,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.08 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789