Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
13/03/2023
2 USD/m2
2,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2 USD/m2
02/03/2023
2.5 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
27/02/2023
2.34 USD/m2
6,779 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.34 USD/m2
13/12/2022
3 USD/m2
2,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3 USD/m2
16/03/2023
2.5 USD/m2
7,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
16/03/2023
Thỏa thuận
1,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
14/10/2022
3.13 USD/m2
1,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.13 USD/m2
15/02/2023
Thỏa thuận
2,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
15/02/2023
2.2 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.2 USD/m2
15/02/2023
2 USD/m2
16,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2 USD/m2
03/02/2023
Thỏa thuận
700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/01/2023
1.85 USD/m2
1,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.85 USD/m2
11/01/2023
2.5 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
11/01/2023
Thỏa thuận
1,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/01/2023
3.13 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.13 USD/m2
11/01/2023
2.5 USD/m2
2,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
04/01/2023
Thỏa thuận
800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789