Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
19/12/2022
1.5 USD/m2
716 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.5 USD/m2
19/12/2022
Thỏa thuận
10,513 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
20/12/2022
2.65 USD/m2
1,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.65 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789