Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/09/2023
138 USD/m2
75,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
138 USD/m2
06/09/2023
229 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
229 USD/m2
04/09/2023
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
Thỏa thuận
30/03/2023
369 USD/m2
32,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
369 USD/m2
30/03/2023
274 USD/m2
21,965 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
274 USD/m2
19/12/2022
417 USD/m2
1,390 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
417 USD/m2
21/10/2022
175 USD/m2
1,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
175 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789