Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
08/04/2024
262 USD/m2
4,125,647 m2
Liên hệ : 0913.040.789
262.00 USD/m2
11/04/2023
Thỏa thuận
81,558 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
18/08/2022
Thỏa thuận
2,700,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
17/08/2022
Thỏa thuận
6,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
17/08/2022
60 USD/m2
3,220,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789