Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
01/10/2022
Thỏa thuận
18,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
16/09/2022
3.8 USD/m2
50,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.8 USD/m2
10/09/2022
Thỏa thuận
30,863 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/08/2022
Thỏa thuận
7,453 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/08/2022
Thỏa thuận
5,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
25/08/2022
Thỏa thuận
9,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
13/08/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
10/08/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
175,060 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
7,560 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
21/07/2022
244.4 USD/m2
33,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
244.4 USD/m2
19/07/2022
Thỏa thuận
35,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/07/2022
Thỏa thuận
55,520 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/07/2022
Thỏa thuận
41,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/07/2022
Thỏa thuận
14,509 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
15/07/2022
Thỏa thuận
13,440 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
15/07/2022
Thỏa thuận
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789