Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
04/09/2023
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
Thỏa thuận
30/03/2023
369 USD/m2
32,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
369 USD/m2
10/11/2023
Thỏa thuận
7,027,216 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
20/06/2023
Thỏa thuận
36,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
17/05/2023
396 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
396 USD/m2
11/04/2023
367 USD/m2
4,048 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
367 USD/m2
03/04/2023
140 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
140 USD/m2
15/02/2023
Thỏa thuận
9,994 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
15/02/2023
171.6 USD/m2
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
171.6 USD/m2
02/02/2023
87.5 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
87.5 USD/m2
11/01/2023
227 USD/m2
32,998 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
227 USD/m2
04/01/2023
Thỏa thuận
9,975 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
20/12/2022
Thỏa thuận
22,446 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789