Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
21/10/2022
175 USD/m2
1,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
175 USD/m2
11/01/2023
Thỏa thuận
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/01/2023
198 USD/m2
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
198 USD/m2
11/01/2023
227 USD/m2
32,998 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
227 USD/m2
04/01/2023
Thỏa thuận
9,975 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
04/01/2023
190 USD/m2
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
190 USD/m2
20/12/2022
Thỏa thuận
22,446 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
20/12/2022
Thỏa thuận
40,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
17/12/2022
Thỏa thuận
488,837 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/11/2022
300.3 USD/m2
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
300.3 USD/m2
02/11/2022
218.4 USD/m2
32,998 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
218.4 USD/m2
01/10/2022
Thỏa thuận
18,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
16/09/2022
3.8 USD/m2
50,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.8 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789