Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
24/10/2022
110 USD/m2
3,009,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110.00 USD/m2
08/10/2022
Thỏa thuận
596 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
12/10/2023
3.6 USD/m2
6,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.60 USD/m2
23/08/2023
3.37 USD/m2
4,500 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.37 USD/m2
13/07/2023
195.5 USD/m2
26,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
195.50 USD/m2
26/06/2023
3.85 USD/m2
15,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.85 USD/m2
26/06/2023
4.8 USD/m2
7,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
4.80 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789