Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
08/10/2022
Thỏa thuận
596 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
08/10/2022
Thỏa thuận
5,794 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
21/10/2022
Thỏa thuận
7,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/09/2022
Thỏa thuận
96,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
14/10/2022
3.13 USD/m2
1,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.13 USD/m2
04/10/2022
Thỏa thuận
84,528 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
04/10/2022
Thỏa thuận
20,480 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
13/10/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/10/2022
3.3 USD/m2
4,928 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.3 USD/m2
11/01/2023
2.13 USD/m2
18,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.13 USD/m2
11/01/2023
1.85 USD/m2
1,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.85 USD/m2
11/01/2023
2.5 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
11/01/2023
Thỏa thuận
1,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
11/01/2023
3.13 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.13 USD/m2
11/01/2023
2.5 USD/m2
2,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
04/01/2023
Thỏa thuận
800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789