Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
20/05/2024
2.75 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.75 USD/m2
20/05/2024
3.53 USD/m2
6,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.53 USD/m2
05/09/2023
2.2 USD/m2
1,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.2 USD/m2
05/09/2023
2.9 USD/m2
1,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.9 USD/m2
06/12/2022
2.1 USD/m2
2,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
02/03/2023
2.5 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.5 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789