Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
05/10/2022
1.7 USD/m2
3,320 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.7 USD/m2
04/10/2022
Thỏa thuận
20,480 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
04/10/2022
Thỏa thuận
84,528 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/09/2022
3.8 USD/m2
11,859 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.8 USD/m2
30/09/2022
Thỏa thuận
8,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
29/09/2022
1.9 USD/m2
1,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.9 USD/m2
27/09/2022
Thỏa thuận
96,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
16/09/2022
2.1 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
12/09/2022
1.8 USD/m2
3,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.8 USD/m2
12/09/2022
2.3 USD/m2
1,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.3 USD/m2
12/09/2022
Thỏa thuận
80,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789