Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
05/09/2023
83 USD/m2
100,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
83.00 USD/m2
06/12/2022
2.1 USD/m2
2,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.10 USD/m2
07/07/2022
105 USD/m2
1,490,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
105.00 USD/m2
20/12/2023
Thỏa thuận
60,000 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
0.00 USD/m2
18/09/2023
70 USD/m2
270,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70.00 USD/m2
26/06/2023
2.5 USD/m2
3,250 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.50 USD/m2
26/06/2023
2.7 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.70 USD/m2
05/05/2023
3.3 USD/m2
40,394 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.30 USD/m2
28/02/2023
Thỏa thuận
6,909 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
28/02/2023
Thỏa thuận
100,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
15/02/2023
2.2 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.20 USD/m2
03/02/2023
Thỏa thuận
1,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
28/12/2022
330 USD/m2
13,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
330.00 USD/m2
13/12/2022
65 USD/m2
1,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
13/12/2022
65 USD/m2
3,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789