Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
04/10/2022
Thỏa thuận
20,480 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
04/10/2022
Thỏa thuận
84,528 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/09/2022
3.8 USD/m2
11,859 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.8 USD/m2
29/09/2022
1.9 USD/m2
1,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.9 USD/m2
27/09/2022
Thỏa thuận
96,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
12/09/2022
2.1 USD/m2
76,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
25/08/2022
2.9 USD/m2
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.9 USD/m2
10/08/2022
2.1 USD/m2
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
10/08/2022
Thỏa thuận
8,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
03/08/2022
3 USD/m2
2,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3 USD/m2
03/08/2022
3 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3 USD/m2
03/08/2022
2.1 USD/m2
13,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
03/08/2022
2.1 USD/m2
9,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
02/08/2022
3.2 USD/m2
1,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.2 USD/m2
02/08/2022
Thỏa thuận
11,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
4,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789