Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/12/2022
2.1 USD/m2
2,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.1 USD/m2
27/09/2022
5.4 USD/m2
96,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5.4 USD/m2
04/10/2022
4.85 USD/m2
20,480 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.85 USD/m2
18/10/2022
3.3 USD/m2
4,928 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.3 USD/m2
08/06/2023
3.8 USD/m2
11,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.8 USD/m2
17/05/2023
4.6 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.6 USD/m2
12/05/2023
5.5 USD/m2
9,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5.5 USD/m2
05/05/2023
5 USD/m2
4,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5 USD/m2
08/10/2022
Thỏa thuận
596 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
20/05/2024
2.75 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.75 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789