Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
30/03/2023
369 USD/m2
32,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
369.00 USD/m2
30/03/2023
274 USD/m2
21,965 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
274.00 USD/m2
28/02/2022
80 USD/m2
665,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
80.00 USD/m2
31/12/2021
82 USD/m2
1,900,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
82.00 USD/m2
05/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120.00 USD/m2
06/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120.00 USD/m2
05/05/2022
120 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120.00 USD/m2
08/04/2024
45 USD/m2
665,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
45.00 USD/m2
13/03/2024
95 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
95.00 USD/m2
12/10/2023
3.8 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.80 USD/m2
13/09/2023
3.5 USD/m2
11,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.50 USD/m2
31/07/2023
2.8 USD/m2
7,200 m2
Liên hệ : 0913040789
2.80 USD/m2
06/07/2023
267.94 USD/m2
22,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
267.94 USD/m2
27/06/2023
94 USD/m2
80,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
94.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789