Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/12/2022
2.5 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.50 USD/m2
06/12/2022
2.5 USD/m2
4,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.50 USD/m2
06/12/2022
2 USD/m2
2,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.00 USD/m2
06/12/2022
250 USD/m2
34,342 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
250.00 USD/m2
02/11/2022
Thỏa thuận
1,220,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
21/10/2022
3.5 USD/m2
7,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.50 USD/m2
21/10/2022
Thỏa thuận
4,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
14/10/2022
4 USD/m2
24,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.00 USD/m2
16/09/2022
2.1 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.10 USD/m2
12/09/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
30/08/2022
1.88 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.88 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789