Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
29/09/2022
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/09/2022
64.5 USD/m2
103,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
64.5 USD/m2
28/09/2022
Thỏa thuận
9,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
16/09/2022
83.3 USD/m2
14,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
83.3 USD/m2
12/09/2022
Thỏa thuận
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/08/2022
47 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
47 USD/m2
26/08/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/08/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/08/2022
190 USD/m2
35,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
190 USD/m2
18/08/2022
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
18/08/2022
52 USD/m2
110,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
52 USD/m2
10/08/2022
Thỏa thuận
8,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/08/2022
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
47 USD/m2
77,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
47 USD/m2
02/08/2022
Thỏa thuận
80,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789