Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
11/01/2023
112.5 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
112.5 USD/m2
04/01/2023
Thỏa thuận
9,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
04/01/2023
Thỏa thuận
50,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
04/01/2023
45.2 USD/m2
47,470 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
45.2 USD/m2
04/01/2023
272.4 USD/m2
63,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
272.4 USD/m2
28/12/2022
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/12/2022
Thỏa thuận
36,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
20/12/2022
35.5 USD/m2
10,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
35.5 USD/m2
13/12/2022
Thỏa thuận
6,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/12/2022
300.3 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
300.3 USD/m2
06/12/2022
47 USD/m2
50,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
47 USD/m2
14/11/2022
Thỏa thuận
21,940 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/11/2022
96 USD/m2
130,286 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
96 USD/m2
02/11/2022
Thỏa thuận
60,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/11/2022
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/10/2022
Thỏa thuận
13,680 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789