Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0225.366.8989
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Chuyển nhượng 1ha đất trong khu công nghiệp tại Thái Nguyên
Thái Nguyên 10,000 m2
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0225.366.8989