Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
05/09/2023
83 USD/m2
100,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
83 USD/m2
22/03/2023
110 USD/m2
120,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110 USD/m2
22/03/2023
97 USD/m2
80,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
97 USD/m2
20/12/2023
Thỏa thuận
60,000 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
Thỏa thuận
13/04/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
13/03/2024
95 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
95 USD/m2
07/11/2023
35 USD/m2
8,000,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
35 USD/m2
04/10/2023
110 USD/m2
348,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110 USD/m2
21/09/2023
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
18/09/2023
70 USD/m2
270,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70 USD/m2
07/09/2023
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
06/09/2023
22.56 USD/m2
46,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
22.56 USD/m2
28/08/2023
Thỏa thuận
18,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789