Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Khu công nghiệp Sông Công 2 - Thái Nguyên
Thái Nguyên 2,500,000 m2
Khu công nghiệp Sông Công - Thái Nguyên
Thái Nguyên 2,200,000 m2
Khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên
Thái Nguyên 6,930,000 m2
Khu công nghiệp Điềm Thuỵ B - Thái Nguyên
Thái Nguyên 1,700,000 m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789