Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
22/03/2023
110 USD/m2
120,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110.00 USD/m2
03/10/2022
90 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
90.00 USD/m2
06/12/2022
Thỏa thuận
705,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
31/07/2023
3.6 USD/m2
8,600 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.60 USD/m2
26/06/2023
4.2 USD/m2
4,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
4.20 USD/m2
03/05/2023
Thỏa thuận
130,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/05/2023
Thỏa thuận
277,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/05/2023
Thỏa thuận
148,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
11/04/2023
367 USD/m2
4,048 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
367.00 USD/m2
30/03/2023
Thỏa thuận
345,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
29/03/2023
Thỏa thuận
1,200,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
17/03/2023
90 USD/m2
6,750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
90.00 USD/m2
02/11/2022
Thỏa thuận
6,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
14/10/2022
Thỏa thuận
13,243 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789