Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/01/2022
Thỏa thuận
1,060,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
Thỏa thuận
25/02/2022
Thỏa thuận
960,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
Thỏa thuận
08/12/2021
65 USD/m2
2,142,200 m2
Liên hệ : 091.3040.789
65 USD/m2
06/10/2022
120 USD/m2
5,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
120 USD/m2
06/10/2022
160 USD/m2
5,292,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
160 USD/m2
06/10/2022
80 USD/m2
10,700,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80 USD/m2
06/10/2022
60 USD/m2
5,450,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60 USD/m2
06/10/2022
Thỏa thuận
3,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/10/2022
Thỏa thuận
150 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789