Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
04/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
Thỏa thuận
05/09/2023
83 USD/m2
100,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
83 USD/m2
05/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/06/2023
52.5 USD/m2
681,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
52.5 USD/m2
22/03/2023
70 USD/m2
701,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70 USD/m2
15/03/2022
85 USD/m2
610,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
85 USD/m2
17/02/2022
85 USD/m2
351,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85 USD/m2
15/03/2022
85 USD/m2
750,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
85 USD/m2
27/12/2021
85 USD/m2
20,446,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85 USD/m2
22/03/2023
110 USD/m2
120,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110 USD/m2
22/03/2023
97 USD/m2
80,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
97 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789