Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/09/2023
229 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
229.00 USD/m2
05/09/2023
2 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.00 USD/m2
27/12/2021
85 USD/m2
20,446,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85.00 USD/m2
20/03/2023
75 USD/m2
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
75.00 USD/m2
06/12/2021
100 USD/m2
1,584,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100.00 USD/m2
09/05/2022
85 USD/m2
2,150,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
85.00 USD/m2
21/09/2023
Thỏa thuận
100,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
18/09/2023
Thỏa thuận
5,433 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
14/08/2023
3.37 USD/m2
500,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.37 USD/m2
30/06/2023
2.76 USD/m2
9,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.76 USD/m2
27/03/2023
2.5 USD/m2
4,900 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.50 USD/m2
03/02/2023
2.5 USD/m2
12,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.50 USD/m2
01/10/2022
Thỏa thuận
18,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789