Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Khu công nghiệp Cầu Nghìn - Thái Bình
Quỳnh Phụ - Thái Bình 2,142,200 m2
Cụm Công Nghiệp Vũ Quý - Thái Bình
Thái Bình 45,000 m2
Cụm công nghiệp Tân Minh - Thái Bình
Thái Bình 74,398 m2
Cụm công nghiệp Trung Nê - Thái Bình
Thái Bình 462,791 m2
Cụm công nghiệp Tam Quang - Thái Bình
Thái Bình 2,884,959 m2
Cụm công nghiệp Vũ Hội - Thái Bình
Thái Bình 700,000 m2
Cụm công nghiệp Cồn Nhất - Thái Bình
Thái Bình 500,000 m2
Cụm công nghiệp Minh Lãng - Thái Bình
Thái Bình 700,000 m2
Cụm công nghiệp Thụy Sơn - Thái Bình
Thái Bình 200,024 m2
Cụm công nghiệp Nam Hà - Thái Bình
Cụm công nghiệp Thái Dương - Thái Bình
Thái Bình 700,000 m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789