Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
22/03/2023
70 USD/m2
701,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70.00 USD/m2
20/03/2023
70 USD/m2
700,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70.00 USD/m2
10/11/2022
80 USD/m2
3,930,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
10/11/2023
Thỏa thuận
7,027,216 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
29/03/2023
95 USD/m2
691,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
95.00 USD/m2
08/12/2021
85 USD/m2
2,142,200 m2
Liên hệ : 091.3040.789
85.00 USD/m2
02/02/2023
87.5 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
87.50 USD/m2
03/01/2023
Thỏa thuận
2,567,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/01/2023
Thỏa thuận
1,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/01/2023
80 USD/m2
1,200,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
03/01/2023
Thỏa thuận
850,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789