Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
16/05/2022
95 USD/m2
3,770,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
95.00 USD/m2
19/05/2023
Thỏa thuận
190,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
26/04/2023
43 USD/m2
666,900 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
43.00 USD/m2
28/09/2022
65 USD/m2
4,260,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
07/03/2024
4 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
4.00 USD/m2
06/11/2023
3 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.00 USD/m2
26/10/2023
Thỏa thuận
7,036 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
13/09/2023
3.3 USD/m2
6,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.30 USD/m2
11/09/2023
3.3 USD/m2
3,570 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.30 USD/m2
28/08/2023
65 USD/m2
49,272 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
23/08/2023
Thỏa thuận
35,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789