Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
21/07/2022
Thỏa thuận
1,280,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
26/07/2022
155 USD/m2
1,250,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
155.00 USD/m2
06/09/2022
125 USD/m2
439,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
125.00 USD/m2
13/06/2023
Thỏa thuận
7,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
17/05/2023
396 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
396.00 USD/m2
16/03/2023
2.5 USD/m2
7,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.50 USD/m2
28/12/2022
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
20/12/2022
Thỏa thuận
19,925 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
20/12/2022
Thỏa thuận
1,128,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
19/12/2022
Thỏa thuận
830,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
19/12/2022
80 USD/m2
790,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
19/12/2022
80 USD/m2
552,416 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
19/12/2022
65 USD/m2
3,626,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
14/12/2022
65 USD/m2
2,740,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
14/12/2022
100 USD/m2
4,250,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789