Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
27/05/2024
Thỏa thuận
40,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
09/01/2023
80 USD/m2
7,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
03/01/2023
Thỏa thuận
11,590,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/01/2023
Thỏa thuận
2,456,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/01/2023
Thỏa thuận
1,069,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
25/08/2022
Thỏa thuận
6,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
25/08/2022
60 USD/m2
6,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
25/08/2022
Thỏa thuận
3,016,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
24/08/2022
60 USD/m2
3,270,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
19/08/2022
60 USD/m2
1,431,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
27/07/2022
3000 USD/m2
48,638 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3000.00 USD/m2
14/07/2022
2.1 USD/m2
6,111 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.10 USD/m2
18/02/2022
60 USD/m2
2,900,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789