Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
27/02/2023
2.34 USD/m2
6,779 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.34 USD/m2
27/02/2023
20 USD/m2
7,370 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
20.00 USD/m2
21/10/2022
175 USD/m2
1,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
175.00 USD/m2
12/05/2023
5.5 USD/m2
9,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5.50 USD/m2
25/12/2023
2.9 USD/m2
1,300 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.90 USD/m2
20/09/2023
2.1 USD/m2
3,100 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.10 USD/m2
08/09/2023
Thỏa thuận
56,790 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
13/07/2023
23 triệu 241 nghìn USD/m2
438 m2
Liên hệ : 0913.040.789
23241072.00 USD/m2
06/07/2023
2.32 USD/m2
13,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.32 USD/m2
05/07/2023
2.56 USD/m2
m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.56 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789