Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
12/06/2023
2.7 USD/m2
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.70 USD/m2
01/06/2023
3 USD/m2
5,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.00 USD/m2
30/05/2023
186 USD/m2
5,850 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
186.00 USD/m2
31/05/2023
183 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
183.00 USD/m2
31/05/2023
1.3 USD/m2
14,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.30 USD/m2
31/05/2023
2.7 USD/m2
108,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.70 USD/m2
27/05/2023
4 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.00 USD/m2
27/05/2023
3.2 USD/m2
6,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.20 USD/m2
27/05/2023
2.2 USD/m2
4,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.20 USD/m2
22/05/2023
Thỏa thuận
97,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
22/05/2023
110 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110.00 USD/m2
28/04/2023
2.2 USD/m2
2,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.20 USD/m2
11/04/2023
5 USD/m2
4,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5.00 USD/m2
16/12/2021
160 USD/m2
2,634,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
160.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789