Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
08/08/2023
1.52 USD/m2
1,300 m2
Liên hệ : 0913.040.789
1.52 USD/m2
07/08/2023
2.74 USD/m2
4,500 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.74 USD/m2
07/08/2023
2.32 USD/m2
3,500 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.32 USD/m2
20/07/2023
270 USD/m2
7,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
270.00 USD/m2
10/07/2023
2116 USD/m2
15,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2116.00 USD/m2
07/07/2023
1.52 USD/m2
365 m2
Liên hệ : 0913.040.789
1.52 USD/m2
27/06/2023
Thỏa thuận
42,500 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
23/06/2023
4.8 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.80 USD/m2
01/06/2023
3 USD/m2
5,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.00 USD/m2
30/05/2023
186 USD/m2
5,850 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
186.00 USD/m2
31/05/2023
1.3 USD/m2
14,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.30 USD/m2
31/05/2023
2.7 USD/m2
108,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.70 USD/m2
27/05/2023
4 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.00 USD/m2
27/05/2023
3.2 USD/m2
6,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3.20 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789