Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
19/12/2022
417 USD/m2
1,390 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
417.00 USD/m2
30/12/2021
110 USD/m2
13,291,100 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110.00 USD/m2
12/04/2022
99 USD/m2
17,060,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
99.00 USD/m2
19/12/2022
1.5 USD/m2
716 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.50 USD/m2
27/09/2022
5.4 USD/m2
96,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5.40 USD/m2
19/10/2022
100 USD/m2
14,630,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100.00 USD/m2
04/10/2022
4.85 USD/m2
20,480 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.85 USD/m2
03/05/2024
183 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
183.00 USD/m2
31/05/2023
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
04/10/2023
2.91 USD/m2
2,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.91 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789