Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
22/12/2022
60 USD/m2
121,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
27/09/2022
5.4 USD/m2
96,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
5.40 USD/m2
19/10/2022
100 USD/m2
14,630,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100.00 USD/m2
04/10/2022
4.85 USD/m2
20,480 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.85 USD/m2
04/10/2023
2.91 USD/m2
2,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
2.91 USD/m2
19/09/2023
Thỏa thuận
25,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
0.00 USD/m2
05/09/2023
97.06 USD/m2
19,307 m2
Liên hệ : 0913.040.789
97.06 USD/m2
17/05/2023
4.6 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.60 USD/m2
12/05/2023
179 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
179.00 USD/m2
22/04/2023
123 USD/m2
22,731 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
123.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789