Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Khu công nghiệp DEEP C - Hải Phòng I
Đình Vũ - Hải Phòng 17,060,000 m2
Khu công nghiệp Bến Rừng - Hải Phòng
Thủy Nguyên - Hải Phòng 19,640,000 m2
Khu công nghiệp Nam Tràng Cát - Hải Phòng
Hải An - Hải Phòng 2,000,000 m2
Khu công nghiệp Ngũ Phúc - Hải Phòng
Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - Hải Phòng
Hải An - Hải Phòng 13,291,100 m2
Khu công nghiệp VSIP - Hải Phòng
Thủy Nguyên - Hải Phòng 16,000,000 m2
Khu công nghiệp DEEP C - Hải Phòng
Đình Vũ - Hải Phòng 17,060,000 m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789