Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/10/2022
Thỏa thuận
1,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
14/02/2023
Thỏa thuận
13,740,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
17/12/2022
Thỏa thuận
488,837 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
17/12/2022
40 USD/m2
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
40.00 USD/m2
29/11/2022
80 USD/m2
12,400,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
29/11/2022
65 USD/m2
407,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
12/10/2022
33.5 USD/m2
95,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
33.50 USD/m2
06/10/2022
80 USD/m2
10,700,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
06/10/2022
60 USD/m2
5,450,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
06/10/2022
65 USD/m2
3,000,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
06/10/2022
50 USD/m2
4,360,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
50.00 USD/m2
05/10/2022
60 USD/m2
680,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
30/09/2022
Thỏa thuận
8,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
27/07/2022
Thỏa thuận
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
21/07/2022
60 USD/m2
1,430,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789