Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
11/09/2023
3.7 USD/m2
9,062 m2
Liên hệ : 0913.040.789
3.70 USD/m2
31/07/2023
150 USD/m2
56,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
150.00 USD/m2
15/05/2023
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
18/04/2023
4 USD/m2
26,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.00 USD/m2
15/02/2023
Thỏa thuận
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
04/01/2023
Thỏa thuận
9,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
28/12/2022
90 USD/m2
1,350,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
90.00 USD/m2
28/12/2022
95 USD/m2
1,623,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
95.00 USD/m2
28/12/2022
75 USD/m2
1,452,700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
75.00 USD/m2
13/12/2022
329 USD/m2
3,330 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
329.00 USD/m2
06/12/2022
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
02/11/2022
300.3 USD/m2
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
300.30 USD/m2
02/11/2022
95 USD/m2
1,623,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
95.00 USD/m2
02/11/2022
329 USD/m2
3,330 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
329.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789