Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/12/2022
Thỏa thuận
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
02/11/2022
300.3 USD/m2
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
300.30 USD/m2
02/11/2022
95 USD/m2
1,623,300 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
95.00 USD/m2
02/11/2022
329 USD/m2
3,330 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
329.00 USD/m2
02/11/2022
75 USD/m2
1,656,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
75.00 USD/m2
01/11/2022
100 USD/m2
2,957,400 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
100.00 USD/m2
01/11/2022
70 USD/m2
2,500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70.00 USD/m2
01/11/2022
80 USD/m2
1,284,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
01/11/2022
Thỏa thuận
1,310,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
01/11/2022
170 USD/m2
3,257,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
170.00 USD/m2
01/11/2022
150 USD/m2
500,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
150.00 USD/m2
27/10/2022
Thỏa thuận
9,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789