Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
30/12/2021
80 USD/m2
3,130,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
80.00 USD/m2
16/03/2022
Thỏa thuận
1,764,500 m2
Liên hệ : 091.3040.789
0.00 USD/m2
20/07/2023
4.3 USD/m2
10,250 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
4.30 USD/m2
04/04/2023
Thỏa thuận
707,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
04/04/2023
Thỏa thuận
626,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/04/2023
Thỏa thuận
595,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
31/01/2023
Thỏa thuận
475,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
31/01/2023
Thỏa thuận
553,600 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
31/01/2023
Thỏa thuận
11,930,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
25/10/2022
70 USD/m2
3,010,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
70.00 USD/m2
25/10/2022
65 USD/m2
6,600,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
65.00 USD/m2
06/05/2022
Thỏa thuận
2,450,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
05/01/2022
60 USD/m2
6,810,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
60.00 USD/m2
31/12/2021
60 USD/m2
1,840,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
60.00 USD/m2
23/12/2021
90 USD/m2
16,803,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
90.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789