Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Cụm Công Nghiệp Bắc Lâm Thao - Phú Thọ
Phú Thọ 430,000 m2
Cụm Công Nghiệp Khánh Thượng - Ninh Bình
Ninh Bình 500,000 m2
Cụm Công Nghiệp Lăng Cao - Bắc Giang
Bắc Giang 480,200 m2
Cụm Công Nghiệp Lan Sơn 2 - Bắc Giang
Bắc Giang 750,000 m2
Cụm Công Nghiệp Già Khê - Bắc Giang
Bắc Giang 320,000 m2
Cụm công nghiệp Đặng Lễ - Hưng Yên
Hưng Yên 750,000 m2
Cụm Công Nghiệp Chính Nghĩa - Hưng Yên
Hưng Yên 750,000 m2
Cụm Công Nghiệp Kim Động - Hưng Yên
Hưng Yên 750,000 m2
Cụm công nghiệp Hương Sơn - Bắc Giang
Bắc Giang 653,000 m2
Cụm công nghiệp Non Sáo - Bắc Giang
Cụm công nghiệp Đại Lâm – Bắc Giang
Bắc Giang 500,000 m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789