Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
09/08/2022
Thỏa thuận
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
06/08/2022
Thỏa thuận
335 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
615 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
87,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
1,528 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
207 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
02/08/2022
Thỏa thuận
1,142 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
29/07/2022
Thỏa thuận
43,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
29/07/2022
Thỏa thuận
310,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/07/2022
Thỏa thuận
2,788 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
28/07/2022
Thỏa thuận
615 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
Thỏa thuận
13,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
Thỏa thuận
270,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
Thỏa thuận
9,272 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
Thỏa thuận
1,150,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
Thỏa thuận
499,715 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
Thỏa thuận
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
27/07/2022
3000 USD/m2
48,638 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
3000 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789