Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Cụm công nghiệp Đặng Lễ - Hưng Yên
Hưng Yên 750,000 m2
Cụm Công Nghiệp Chính Nghĩa - Hưng Yên
Hưng Yên 750,000 m2
Cụm Công Nghiệp Kim Động - Hưng Yên
Hưng Yên 750,000 m2
Cụm công nghiệp Quán Đỏ - Hưng Yên
Hưng Yên 665,000 m2
Cụm công nghiệp Văn Nhuệ - Hưng Yên
Hưng Yên 520,000 m2
Cụm công nghiệp Đồng Than - Hưng Yên
Yên Mỹ - Hưng Yên 750,000 m2
Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên - Hưng Yên
Hưng Yên 500,000 m2
Cụm công nghiệp Ngô Quyền - Hưng Yên
Hưng Yên 300,000 m2
Cụm công nghiệp Minh Hải - Hưng Yên
Hưng Yên 1,450,000 m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789