Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
11/01/2023
134 USD/m2
28,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
134.00 USD/m2
28/10/2022
79 USD/m2
5,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
79.00 USD/m2
08/10/2022
91.7 USD/m2
191,514 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
91.70 USD/m2
16/09/2022
Thỏa thuận
8,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
25/08/2022
Thỏa thuận
4,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
18/08/2022
134 USD/m2
4,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
134.00 USD/m2
05/04/2021
114.8 USD/m2
28,400 m2
Liên hệ : 0225.366.8989
114.80 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789