Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
20/12/2022
Thỏa thuận
19,925 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
02/11/2022
Thỏa thuận
19,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
27/10/2022
Thỏa thuận
586,589 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
14/10/2022
Thỏa thuận
31,319 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
12/09/2022
82.5 USD/m2
143,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
82.50 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789