Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
28/12/2022
125 USD/m2
30,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
125.00 USD/m2
29/09/2022
110 USD/m2
4,500 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
110.00 USD/m2
29/09/2022
83.7 USD/m2
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
83.70 USD/m2
28/09/2022
112 USD/m2
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
112.00 USD/m2
18/08/2022
Thỏa thuận
20,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
02/03/2022
189.2 USD/m2
22,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
189.20 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789