Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
03/08/2023
5.4 USD/m2
200,000 m2
Liên hệ : 0913.040.789
5.40 USD/m2
18/03/2022
65 USD/m2
392,910 m2
Liên hệ : 091.3040.789
65.00 USD/m2
12/03/2022
65 USD/m2
230,000 m2
Liên hệ : 091.3040.789
65.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789