Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
25/10/2022
Thỏa thuận
13,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
03/04/2023
Thỏa thuận
4,550 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
15/02/2023
2.7 USD/m2
250,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.70 USD/m2
03/02/2023
Thỏa thuận
700 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
11/01/2023
1.85 USD/m2
1,800 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
1.85 USD/m2
11/01/2023
227 USD/m2
32,998 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
227.00 USD/m2
04/01/2023
45.2 USD/m2
47,470 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
45.20 USD/m2
04/01/2023
2.3 USD/m2
2,200 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
2.30 USD/m2
28/12/2022
Thỏa thuận
260,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
28/12/2022
Thỏa thuận
750,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
20/12/2022
Thỏa thuận
40,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
02/11/2022
218.4 USD/m2
32,998 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
218.40 USD/m2
01/11/2022
Thỏa thuận
1,070,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
01/11/2022
150 USD/m2
4,949,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
150.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789