Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
06/09/2023
138 USD/m2
75,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
138.00 USD/m2
08/05/2023
236 USD/m2
10,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
236.00 USD/m2
26/08/2022
185.2 USD/m2
9,032 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
185.20 USD/m2
11/01/2023
Thỏa thuận
6,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
11/01/2023
Thỏa thuận
58,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
28/12/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
0.00 USD/m2
14/07/2022
84 USD/m2
88,880 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
84.00 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789
0913.040.789