Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
27/10/2022
Thỏa thuận
45,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
30/08/2022
Thỏa thuận
3,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
04/07/2022
Thỏa thuận
15,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
13/08/2021
35 USD/m2
350,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
35 USD/m2
12/04/2021
Thỏa thuận
1,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
09/04/2021
Thỏa thuận
600,000 m2
Liên hệ : +84 913.040.789
Thỏa thuận
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789